N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Voda i zdravlje

Zagađivači u vodi za piće koju svakodnevno pijemo mogu da dovedu do toga da se osećate i izgledate starije nego što stvarno jeste.
 

Ako pijete vodu sa česme, važno je da znate šta je u vodi, jer ona može da sadrži opasnu smešu zagađivača, uključujući hemikalije, bakterije i teške metale.


Iako većina ljudi automatski pretpostavlja da je gradska voda “bezbedna” za piće, to nije uvek tako.

Vrlo često, voda iz slavina širom različitih gradova je testirana i tom prilikom je utvrđeno da ona sadrži veći nivo zagađenja nego što je zakonski dozvoljeno, a ta zagađena voda koju koristimo za piće i tuširanje može izazvati ozbiljne bolesti i zdravstvene probleme. Ovakva ugroženost i oštećenje Vašeg tela će imati direktan uticaj na Vašu energiju i Vaš izgled, a možda čak i na Vaš životni vek.

Postoji mnogo različitih veštačkih i prirodnih zagađivača koji se povremeno mogu naći u javnom vodovodnom sistemu, a zdravstveno su opasni. Mikrobi, uključujući bakterije poput koliformnih, kao što su Esherichia Coli, Cryptosporidium i Giardia lamblia mogu da izazovu probleme u stomaku, glavobolju, probavne smetnje, ali i teške bolesti. Radionuklidi kao alfa emiteri, beta i foton emiteri, u kombinaciji sa radijumom 226/228 i gasom radonom mogu izazvati starenje kože, akne i rak.

Neorganski zagađivači i isparljivi organski zagađivači kao što su arsen, benzen, stiren, fluorid, olovo, živa i bakar mogu da izazovu oštećenja kože, rak, probleme sa krvotokom, češće zubne karijese, krvarenja desni, kao i probeleme u trudnoći. Dezinfekciona sredstva poput hlora, hloramina i hlor dioksida mogu da unište vitamin E i raznovrsne masne kiseline koje pomažu Vašoj koži da bude lepa i zdrava.
 

Prečišćena voda


Javno komunalno preduzeće “Vodovod” može dodati u vodu ekstra sredstva za dezinfekciju, posle obilnih kiša i poplava da bi uništio bakterije. Sporedni produkti dezinfekcije vode su trihalometan (THM), hloroform (CHCl3), dihlor metan (CHCl2Br), dibromhlor metan (CHClBr2) i bromoform (CHBr3), koji mogu izazvati rak jetre ili bubrega, kao i probleme sa kožom, probavnim i nervnim sistemom.


Šta treba znati?


Nepobitna činjenica je da voda sa česme može sadržati veoma malo ili nimalo gore navedenih zagađivača tokom dužeg vremenskog perioda. Nažalost, niko ne zna kada će se ovi zagađivači pojaviti i u kojoj količini. Čak i ako su količine zagađivača niske, dugoročno izlaganje zagađivačima mnoge ljude može dovesti do manjih, a u krajnjoj meri i do ozbiljnih zdravstvenih problema koji će uticati na opšti izgled i zdravlje. Ove zdravstvene komplikacije mogu se sprečiti jednostavnim korišćenjem Nobel prečišćivača za vodu.

Prečišćena voda ne samo da je bolja za Vašu kožu, već Vam i pomaže u sprečavanju simptoma starenja, ona takođe može da pomogne da smanjite rizik od glavnih zdravstvenih tegoba i zaštitite Vašu porodicu od štetnih zagađivača. Pronalaženjem pravog Nobel sistema za prečišćavanje vode koji može da odstrani iz Vaše vode sve navedne zagađivače, obezbedićete zdravlje sebi i svojoj porodici.

Alternativno, možete piti flaširanu vodu, koja bi trebalo da ima bolji kvalitet od vode iz česme.
 

Međutim, kućni sistemi za prečišćavanje vode mogu da uklone preko 90% štetnih zagađivača i oni su dokazno isplativiji na duži period.


Kada zamislite koliko flaša vode potrošite za godinu dana, sistemi za prečišćavanje vode ne samo da će obezbediti zdravstveno ispravnu vodu za piće i manje napora za nabavku i transport flaširane vode, već će takođe pomoći da spasete našu planetu od svih onih otpadnih plastičnih flaša za vodu, čija razgradnja traje od 100 do 1.000 godina.

 

 

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun