N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Zagađivači

Escherichia coli

Jedan od stotine sojeva bakterije Escherichia coli, E. coli O157: H7 je uzrok nastajanja bolesti putem unošenja hrane i vode. Iako je većina sojeva E. coli bezopasna i živi u crevima zdravih ljudi i životinja, navedeni soj stvara snažan otrov i može izazvati ozbiljne bolesti. E. coli O157: H7 prvi put je prepoznata kao uzrok bolesti 1982. godine kada je povezana sa konzumiranjem hamburgera. Od tada, za većinu infekcija se veruje da su posledica ishrane nedovoljno mlevenom junetinom.

Godine 1999, ljudi su se razboleli nakon konzumiranja zagađene vode u Washington County, New York i nakon kupanja u zagađenoj vodi u Clark County, Washington. Informacije o zdravstvenim efektima E. coli O157: H7 i akcije koje možete preduzeti kako bi zaštitili sebe i svoju porodicu od infekcija koje izaziva E. coli su navedene u nastavku.


Šta je E. coli i odakle se pojavljuje?


E. coli je vrsta fekalnih koliformnih bakterija i obično se nalazi u crevima ljudi i životinja. E. coli je skraćenica za bakteriju Escherichia coli. Prisutnost E. coli u vodi je jak pokazatelj njenog skorog zagađenja iz kanalizacije ili putem životinjskog otpada. Kanalizacija može sadržati mnoge vrste organizama koji izazivaju bolesti.


Šta su fekalni koliformi?


Fekalni koliformi su bakterije koje su povezane sa ljudskim ili životinjskim otpadom. Prisutnost fekalnih koliforma u vodi ne može biti direktno štetna i ne mora nužno ukazivati na prisutnost fekalija, međutim to ukazuje na povećanu mogućnost štetnih patogena u vodi.


Escherichia coli


Kako se E. coli ili drugi fekalni koliformi pojavljuju u vodi?


E. coli dolazi iz ljudskog i životinjskog otpada. Tokom kiša, topljenja snega ili drugih vrsta padavina, E. coli može dospeti u potoke, reke, jezera ili podzemne vode.

Kada se ove vode koriste kao izvori pitke vode i voda se ne prečišćava ili se neadekvatno prečišćava, E. coli se može pojaviti u vodi za piće.


Koje su zdravstvene posledice E. coli O157: H7?


E. coli O157: H7 je jedan od stotine sojeva bakterije E. coli. Iako je većina sojeva bezopasna i živi u crevima zdravih ljudi i životinja, ovaj soj stvara snažan otrov i može izazvati ozbiljne bolesti. Infekcija često uzrokuje krvavi proliv i grčeve u stomaku, ponekad infekcija uzrokuje i nekrvavi proliv. Treba napomenuti da su ovi simptomi zajednički za razne bolesti i da mogu biti uzrokovani od drugih izvora osim zagađene vode za piće.

Kod nekih osoba, posebno kod dece mlađe od 5 godina i starije, infekcija takođe može uzrokovati komplikacije koje se zovu hemolitički uremijski sindromi, u kojima su crvena krvna zrnca uništena, a bubrezi su otkazali. Oko 2% -7% od infekcija mogu dovesti do ove komplikacije.

U Sjedinjenim Američkim Državama, hemolitičko uremijski sindrom je glavni uzrok akutnog otkazivanja bubrega kod dece, a većina slučajeva hemolitičko uremijskog sindroma su uzrokovani E. coli O157: H7. Hemolitičko uremijski sindrom je po život opasno stanje i obično se leči u ustanovi za intenzivno lečenje. Transfuzija krvi i dijaliza bubrega su često obavezne. Uz intenzivnu negu, stopa smrtnosti za hemolitičko uremijski sindrom iznosi 3% -5%.


Koliko je vremena potrebno da se pojave simptomi infenkcije E. coli O157: H7?


Simptomi se obično pojavljuju u roku od dva do četiri dana, ali može potrajati i do osam dana.Većina osoba se oporavi bez antibiotika ili drugih posebnih tretmana u roku od 5 do 10 dana. Nema dokaza da antibiotici pomažu, a ima misljenja da lečenje sa nekim antibioticima može izazvati komplikacije bubrega. Lekove protiv dijareje, kao što je Loperamide (Imodium), takođe treba izbegavati.


Šta treba da učinim ako imam bilo koji od gore navedenih simptoma?


Posavetujte se sa svojim lekarom. Infekcija s E. coli O157: H7 se dijagnostifikuje otkrivanjem bakterija u stolici. Sve osobe koje dobiju iznenada krvavi proliv treba da se testiraju na E. coli O157: H7.


Postoje li grupe osoba koje su u većoj opasnosti od dobijanja bilo kog od simptoma?


Deca mlađa od pet godina, starije osobe i osobe čije je zdravlje oslabljeno (tj. ljudi koji imaju dugoročne bolesti poput raka ili AIDS) su u većoj opasnosti od ove teške bolesti.
 

Više od 15 hiljada vaših sugrađana već uživa u čistoj vodi! Pridružite im se i vi!

Nabavite svoj aparat za prečišćavanje vode danas!

Kupi aparat ovde!

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun