N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Zagađivači

Hrom


Šta je hrom i gde se upotrebljava?


Hrom je sjajni metal sivo-bele boje koji pripada VIb grupi periodnog sistema. Hrom je široko rasprostranjen u zemljinoj kori. Koristi se za hromiranje, u legurama čelika, u legurama sa niklom, bakrom, manganom i drugim metalima, kao korozivni inhibitor u tekstilnoj, fotografskoj i industriji stakla.

Hromiranje, metalurgija hroma i hemijski procesi mogu da kontaminiraju atmosferu hromom, uz sagorevanje fosilnih goriva, spaljivanje čvrstog otpada i emisijom cementara. Industrijsko zagađenje može da potiče i iz drugih industrija boja, eksploziva, keramike, papira, kože.


Kako hrom dospeva u vodu?


Hrom se prirodno nalazi u vodi za piće, jer ga ima u zemljinoj kori 10-200 ppm.

Hrom


Koji su uticaji hroma na zdravlje?


Deluje sa insulinom u metabolizmu šećera. Pomaže proteinima da stignu tamo gde su potrebni. Kako postajete stariji, zadržavate sve manje hroma u organizmu.

Potpomaže rast. Delotvoran je pri prevenciji i snižavanju visokog krvnog pritiska. Deluje „odbijajuće" na dijabetes. Pomaže u prevenciji “žudnje” za šećerom i iznenadnog opadanja nivoa energije. Trovalentni hrom je esencijalan pri unosu od 0,2 mg dnevno.

Eksperimentalna istraživanja na životinjama su pokazala da je hrom (VI) kancerogen, ukoliko se u organizam unosi inhalacijom. U epidemiološkoj studiji, nađena je veza između inhalacije Cr(VI) i raka pluća. Jedinjenja Cr(VI) su aktivna u širokom rangu in vitro i in vivo genotoksičnih testova, dok jedinjenja Cr(III) nisu. Šestovalentni hrom ima štetan uticaj na jetru, bubrege i respiratorne organe uz krvarenje, dermatitis i rane na koži pri hroničnoj i subhroničnoj izloženosti.


Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK)


Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za ukupan hrom je 0,05 mg/L.

 

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun