N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Kvalitet vode

Top 5 zagađivača vode

Setite se kada ste bili dete i kada nije bilo ničeg boljeg u vrelom letnjem danu nego da se napijete vode iz česme. Stvari su tada bile jednostavne. Danas znamo da voda sa česme često sadrži štetne zagađivače, uključujući toksične hemikalije i teške metale.

Zbog tog saznanja, danas su plastične flaše za vodu prisutne u kancelarijama, automobilima, hotelima i u sklopu dečijih paketa za užinu.

U stvarnosti, flaširana voda je samo obična voda. Više od 25% flaširane vode dolazi iz opštinskih izvora vode, što znači da kupovinom flaširane vode dobijate veoma skupu “prečišćenu” gradsku vodu.
 

Nezavisni testovi su takođe pokazali da je kvalitet flaširane vode u rasponu od veoma dobre do opasne.


U nastavku je spisak zagađivača koje često možete naći u vodi sa česme i u flaširanoj vodi.

Top 5 zagađivača vodeArsenik: Arsenik izaziva rak pluća i bešike, rak kože i može izazvati rak jetre i bubrega. On takođe može da ošteti srce, centralni i periferni nervni sistem, a može uticati na reproduktivne organe i dovesti do urođenih defekata. Kao rezultat toga, trebalo bi da se izbegne ovaj zagađivač po svaku cenu.

Arsen je teški metal koji dolazi u vodu iz zemlje ili iz industrijskog otpada. U SAD je utvrđeno da flaširana voda nije bezbednija u odnosu na vodu iz česme, jer je pitanje da li je dobro prečišćena. Zbog toga zvanični državni organi u SAD preporučuju da je najbolji način da se smanji izloženost organizma na arsen, kupovina kvalitetnog uređaja za prečišćavanje vode.

Top 5 zagađivača vode 2Radijacija: nuklearna katastrofa u Japanu je pokazala svetu da je radijacija veoma ozbiljna pretnja. Radioaktivne čestice se lako šire kroz podzemne vodene sisteme i na taj način negativno utiču na sve vodotokove i ekosisteme.

Koncentracija uranijuma iznad dozvoljenog nivoa je uzrok oštećenja bubrega i povećava rizik za neke vrste raka. U međuvremenu, radioaktivni jod se akumulira u štitastoj žlezdi i izaziva rak štitne žlezde.

Nuklearne elektrane postoje u mnogim zemljama, čak i neki minerali su prirodno radioaktivni, tako da nemamo gde da se sakrijemo. Radioaktivno zagađenje ima kumulativni efekat, što znači da se skuplja u telu tokom života. Nažalost konzumiranje zagađene vode za piće je jedan od osnovnih načina izlaganja radioaktivnosti.

Učinite pravu stvar Vašoj porodici i sebi. Priuštite sebi aparat za prečišćavanje vode Nobel jer zdravlje nema cenu. 

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun