N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Kvalitet vode

Zagađena voda može izazvati bolesti

U vodi za piće, uključujući i flaširanu vodu, može se očekivati određena količina zagađivača. U SAD, agencija EPA (Europian Prosthodontic Association ili Evropsko protetsko udruženje) je postavila standarde za približno 90 zagađivača u vodi za piće. Detaljnije informacije o najčešćim zagađivačima vode su dole navedene, kao i njihova klasifikacija kako bi Vam pružili pojašnjenja o specifičnim zagađenjima i njihovom uticaju na Vaše zdravlje.


Mikrobi


Koliformne bakterije su uobičajene u našem okruženju i generalno nisu štetne. Međutim, prisustvo ovih bakterija u vodi za piće je obično posledica problema sa sistemima za prečišćavanje vode ili sa cevima koje distribuiraju vodu i ukazuje da voda može da bude kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati bolesti.

Fekalne koliformne bakterije i Escherichia coli su bakterije čije prisustvo ukazuje na to da voda može biti zagađena ljudskim ili životinjskim otpadom.

Koliformne bakterije su primarno nepatogene i normalno se nalaze u donjem intestinalnom traktu (debelom crevu) čoveka i toplokrvnih životinja, gde su odgovorne za pravilnu probavu hrane. Koliformne bakterije se izlučuju fekalijama, dospevaju u otpadne vode, a preko njih u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije.

Ukoliko su u fekalijama prisutne i patogene bakterije, one će takođe dospeti zajedno s koliformnim bakterijama u otpadne i prirodne vode. Ukoliko su prirodne vode (potoci, reke, jezera) opterećene fekalijama, patogene bakterije, virusi i paraziti takođe mogu biti prisutni, predstavljajući opasnost za zdravlje ljudima koji dolaze u kontakt sa vodom. Koliformne bakterije su najpogodnija grupa indikatorskih bakterija za vrednovanje higijenskog kvaliteta vode.

Escherichia coli je bakterija koja naseljava creva čoveka i životinja. Predstavlja deo crevne flore i neophodna je za proces varenja i sinteze nekih supstanci (na primer vitamin K). Escherichia coli je indikator zagađenosti voda fekalijama, jer se velike količine (trilioni) izbacuju dnevno fecesom samo jednog čoveka. Jedan je od najčešćih uzročnika bekterijskih infekcija čoveka. Može izazvati infekcije gastrointestinalnog, urogenitalnog trakta, sepsu, meningitis (kod novorođenčeta), zapaljenje pluća, itd.

Cryptosporidium je parazit koji ulazi u jezera i reke kroz kanalizaciju i putem životinjskog otpada.Ovaj parazit izaziva kriptosporidiozu, blagu gastrointestinalnu bolest.Kriptosporidioza je oboljenje koje se karakteriše pojavom vodenastih stolica i koje se najčešće prenosi konzumiranjem kontaminirane vode.Posle inkubacije od 5-10 dana, javljaju se vodenaste stolice, koje su praćene grčevima u abdomenu i blago povišenom telesnom temperaturom.Kod osoba sa oslabljenim imunitetom se razvija teži oblik bolesti koji podseća na koleru i može se komplikovati sa dehidratacijom i lošom apsorpcijom hrane.

Giardia lamblia je parazit koji ulazi u jezera i reke kroz kanalizaciju i putem životinjskog otpada.Ovaj parazit izaziva crevnu infekciju, sa sledećim simptomima: dijareja, grčevi u stomaku, blede, masne i retke stolice, slabost, nadimanje i gubitak težine. Dijareja može trajati danima ili nedeljama i može nestajati i ponovo se pojavljivati. Simptomi variraju od osobe do osobe.

Zamućenost vode nema zdravstvenih efekata. Međutim, zamućenost može ometati dezinfekciju i obezbediti sredinu za rast mikroba. Zamućenost može ukazivati na prisustvo mikroorganizama koji izazivaju bolesti. Mikroorganizmi koji se mogu naći u vodi su: bakterije, virusi i paraziti, a mogu izazvati različite vrste stomačnih problema, probleme sa urinarnim traktom, poremećaje u razmeni materija, itd.


Radionuklidi


Alfa emiteri. Pojedini minerali su radioaktivni i mogu emitovati oblik zračenja poznat kao alfa zračenje. Neki ljudi koji piju vodu koja sadrži alfa emitere više od standarda EPA tokom mnogo godina, mogu imati povećan rizik od dobijanja raka.

Beta / foton emiteri. Pojedini minerali su radioaktivni i mogu emitovati oblike zračenja poznate kao foton i beta zračenja. Neki ljudi koji piju vodu koja sadrži beta i foton emitere više od standarda EPA tokom mnogo godina mogu takođe imati povećan rizik od dobijanja raka.

Kombinovani radijum 226/228. Veći broj ljudi koji piju vodu koja sadrži radijum 226 ili 228 više od standarda EPA tokom mnogo godina mogu imati povećan rizik od benignih, malignih tumora i mutacija.

Radon gas može da se rastvori i akumulira u podzemnim izvorima vode, kao što su bunari, a isto tako može da bude prisutan u vazduhu u Vašoj kući.Radon ima štetan uticaj na zdravlje ljudi. Štetna delatnost se ogleda u poremećajima ćelijske strukture DNK zbog visoko energetskog, kratkotrajnog produkta raspada radona, izazivajuću razvoj kancerogenih ćelija. Radon u vazduhu je opasniji od radona u vodi. Mnoge države imaju norme koje ograničavaju koncentraciju radona u vazduhu.

Nije teško shvatiti da je prilično teško krajnjem konzumentu, običnom potoršaču isporučiti zdravu vodu. Na svom putu od izvorišta do slavine postoji previše negativnih faktora koji mogu dovesti do toga da voda sadrži nečistoće koje manje ili više mogu negativno uticati na vaše zdravlje.


Šta je preporuka?


Aparat za prečišćavanje vode je sigurno jedna od najracionalnijih i najisplativijih investicija koju treba da priuštite sebi i svojoj porodici.

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun